Money Expo ครั้งที่ 19 หลากหลายการลงทุน พร้อม Workshop เอาใจวัยเกษียณ
พฤษภาคม 19, 2019

บัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit – เงินสดทันใจ ปลอดภัย รวดเร็ว

บัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit

รายได้ต่อเดือน

 15,000  บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 28%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

จุดเด่นของบัตรกดเงินสด

 • บัตรกดเงินสดบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต บัตรเดียวจบ ครบทุกความต้องการเรื่องเงินสด วงเงินอนุมัติสูงถึง 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุด 1,000,000 บาท สามารถเบิกเงินด่วนได้ 24 ชม. ลูกค้าใหม่กดเงินสดฟรี ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก (ยอดเงิน 50,000 บาท) พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมรายปี และการโอนเงิน

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
ไม่เกิน 1,000,000  บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
250 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย    15,000  บาท สำหรับพนักงานประจำ และ  15,000   บาท  สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร

สำหรับบัตรเครดิต
ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

สำหรับบัตร เรดดี้ เครดิต
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 24%-25% ต่อปี”