KTC SAMITIVEJ HOSPITALS TITANIUM MASTERCARD – เพื่อคนรักสุขภาพ (โรงพยาบาลเวชสมิติเวช)
กันยายน 11, 2018
บัตรเครดิต Krungsri Signature
บัตรเครดิต Krungsri Signature – อัพเกรดทุกระดับชั้น
กันยายน 11, 2018

บัตรเครดิต Krungsri Exclusive Signature

บัตรเครดิต Krungsri Exclusive Signature

รายได้ต่อเดือน

5,000,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • Up Classสิทธิพิเศษอัปเกรดชั้นโดยสารกับสายการบินไทย/ สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค สูงขึ้นหนึ่งระดับทั่วโลก สำหรับลูกค้าที่ยอดเงินฝาก/ เงินลงทุนรวมตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 • Up Miles สิทธิพิเศษการแลกคะแนนสะสมกรุงศรี เป็นไมล์สะสมได้เร็วขึ้น เพียงทุกการใช้จ่าย 20 บาทรับ 1 ไมล์สะสม เมื่อท่านสมาชิกมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประเทศ และยอดช้อปออนไลน์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ครบตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
 • Up Shopaholicรับคะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า* ที่ร้าน Duty Free ทั่วโลก
 • Up Seatสิทธิพิเศษรับส่วนลดสูงสุด 50% ที่โรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน และโรงภาพยนตร์ VIP
 • Up Restบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบินทั่วโลก* บริการเลานจ์ ของโรงภาพยนตร์ เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน
 • Up Valueรับเครดิตเงินคืน 3* เมื่อเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากครบทุกๆ 800 บาท/เซลล์สลิป (เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ)
 • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท* เมื่อใช้จ่าย 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ที่ Gourmet Market, Home Fresh Mart และ Villa Market ทุกสาขา
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 5,000,000  บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 5,000,000  บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร