บัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ธนาคารกรุงเทพ – บริการดูแลสุขภาพระดับแพลทินัม
กันยายน 10, 2018
บัตรเครดิตไทเทเนียม โรงพยาบาลรามาธิปดี ธนาคารกรุงเทพ – สุขภาพดีแถมได้บุญด้วย
กันยายน 10, 2018

บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ – ใส่ใจในสุขภาพของคุณ

บัตรเครดิตวีซ่า แพลทินัม แรบบิท ศิริราช ธนาคารกรุงเทพ

รายได้ต่อเดือน

15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • รับคะแนนสะสมสูงสุดถึง 2 เท่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
 • เมื่อชำระค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชรายเดือนผ่าน Be Smart ได้ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุดถึง 10 เดือน รับดอกเบี้ยอีก 0% ถึง 0.79%
 • สามารถใช้เป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS และ BRT
 • รับส่วนลดค่า กรีนฟี และบริการแพ็กเกจกอล์ฟ จากสนามกอล์ฟชั้นนำทั่วโลก
 • มีตรวจสุขภาพฟรีปีละ 1 ครั้ง จากโรงพยาบาลศิริราช หากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 3 แสนต่อปี
 • แลกคะแนนสะสม เป็นไมล์เดินทาง จากสายการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส และแอร์เอเชีย
 • รับส่วนลดค่าบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พิมุขสถานถึง 10%

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
– บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,ooo บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 15,ooo บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร