บัตรเครดิต Central The 1 Redz – เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่Central
กันยายน 12, 2018
บัตรเครดิต Tesco Lotus Visa Platinum – ช้อปเพลินเดินที่ Lotus
กันยายน 12, 2018

บัตรเครดิต Central The 1 First Choice – เงินสดทันใจใช้ได้ไม่ขาดตอน

บัตรเครดิต Central The 1 First Choice

รายได้ต่อเดือน

 15,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • รับคะแนน The 1 Card เพิ่มสูงสุด 2 เท่า สำหรับทุกๆ การช้อป ณ ร้านค้าในเครือ Central Group ที่ร่วมรายการ
 • ลดเพิ่มทันที 3% สำหรับสินค้าราคาปกติ ที่โรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ
 • รับข้อเสนอสุดพิเศษ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
 • บริการสินเชื่อผ่อนชำระสินค้า/บริการจากร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Krungsri First Choice กว่า 20,000 ร้านทั่วประเทศ เลือกผ่อน 0% หรือผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษตลอดปี
 • บริการสินเชื่อเงินสดตลอด 24 ชั่วโมง ให้คุณเบิกถอนเงินสดสูงสุด 100% ของวงเงินสินเชื่อบุคคลโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 3%

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย  15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ  15,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร