KTC-TITANIUM-MASTERCARD
บัตรเครดิต KTC Titanium Mastercard – คุ้้มค่าทุกการใช้จ่าย
พฤศจิกายน 1, 2018
บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด
บัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด – ติมน้ำมันได้ ไม่ต้องพกเงินสด
พฤศจิกายน 1, 2018

บัตรเครดิต Kbank The Wisdom Visa Infinite ที่สุดของเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับทุกธุรกรรมการเงิน

บัตรเครดิตเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท) Kbank The Wisdom Visa Infinite

บัตรเครดิตเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท) Kbank The Wisdom Visa Infinite

บัตรเครดิตเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท) Kbank The Wisdom Visa Infinite

รายได้ต่อเดือน

 By Invitation Only

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • บริการให้คำปรึกษาการจัดการสินทรัพย์ มาตรฐานระดับสากล ผ่านทางทีมผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพที่ดูแลเฉพาะคุณ
 • ที่สุดของเอกสิทธิ์เหนือระดับสำหรับทุกธุรกรรมทางการเงิน ยกเว้นค่าธรรมเนียม และได้อัตราพิเศษต่าง ๆ ในการใช้บริการ
 • เอกสิทธิ์เหนือระดับเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวเฉกเช่นบุคคลพิเศษ เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยบริการรถลีมูซีนรับ – ส่งสนามบินพร้อมบริการอำนวยความสะดวก เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท) เท่านั้น
 • ที่สุดของเอกสิทธิ์เหนือระดับด้านสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี 1 ครั้งต่อปี ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ และรับการรักษาแบบ VIP และบริการพิเศษทางการแพทย์อีกมากมาย ที่โรงพยาบาลชั้นนำ
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ บริการที่จอดรถและล้างรถ ณ ห้างสรรพสินค้า และศูนย์บริการล้างรถชั้นนำ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด บริการไพรเวทแบงค์กิ้ง ธนาคารกสิกรไทย
 • บริการไพรเวทแบงค์กิ้ง ธนาคารกสิกรไทย ติดต่อผู้เชี่ยวชาญส่วนบุคคลเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน หรือขอข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย  By Invitation Only บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ  By Invitation Only บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร