บัตรเครดิตนิติบุคคล บางจาก ฟลีทการ์ด – ช่วยให้การเติมน้ำมันสะดวกขึ้น
กันยายน 13, 2018
บัตรเครดิตนิติบุคคล ซัสโก้ ฟลีทการ์ด – ช่วยให้การเติมน้ำมันง่ายรวดเร็วขึ้น
กันยายน 13, 2018

บัตรเครดิตนิติบุคคล พีที แมกซ์ ฟลีทการ์ด – ช่วยให้การเติมน้ำมันง่ายขึ้น

บัตรเครดิตนิติบุคคล พีที แมกซ์ ฟลีทการ์ด

รายได้ต่อเดือน

15,000  บาท

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • ปลอดภัย เติมน้ำมันได้ ไม่ต้องพกเงินสด เพียงใช้บัตรฟลีทการ์ดแทนเงินสด ก็เติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันที่ร่วมรายการได้ทันที
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี หมายเหตุ: เฉพาะค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 • ตรวจสอบรายการใช้จ่ายน้ำมันได้ง่าย ๆ ผ่านระบบ Web Report
 • ลดการเบิกเงินสด สะดวก ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ
 • กำหนดวงเงินเติมน้ำมันได้ กำหนดประเภทน้ำมันที่เติมได้ และกำหนดสถานีบริการเติมน้ำมันได้สูงสุด 30 สถานี
 • ปลอดภัย ด้วยการกำหนดรหัสผ่าน(PIN)
 • มีรายงานสรุปยอดการใช้จ่ายน้ำมันรายเดือน

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000  บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ  15,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร