บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB Private Banking – บัตรสำหรับผู้บริหารและนักลงทุน
กันยายน 14, 2018
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB My Travel
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB My Travel – ใบเดียวจบครบทุกการเดินทาง
กันยายน 14, 2018

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB First – ใช้ชีวิตเหนือระดับ เต็มที่ทุกไลฟ์สไตล์

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB First

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB Private Banking

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ SCB First

รายได้ต่อเดือน

มีเงินฝากหรือเงินลงทุนเฉลี่ย  10,000,000 บาท ขึ้นไป

ดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 18%

ค่าธรรมเนียมรายปี

ฟรี

สิทธิพิเศษ

 • บริการที่ปรึกษาการลงทุนด้านหลักทรัพย์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)*
 • เดินทางเหนือระดับแบบ FIRST อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารสูงขึ้น 1 ระดับโดยสายการบินไทย ที่สุดเหนือทุกเอกสิทธิ์แห่งการเดินทางใดๆ กับสิทธิ์อัพเกรดชั้นบัตรโดยสารเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายตลอดการเดินทาง เดินทางชั้นประหยัด (Economy Class) สามารถอัพเกรดเพื่อใช้บริการชั้นธุรกิจ (Business Class) หรือเดินทางชั้นธุรกิจ
 • บริการห้องรับรองพิเศษชั้นธุรกิจของบริษัทการบินไทยฯ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่าน
 • ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครอง และดูแลทุกย่างก้าวของท่านตลอดการเดินทางระหว่างประเทศ เพียงชำระค่าบัตรโดยสารผ่านบัตรเครดิต SCB FIRST
 • ใช้ชีวิตเหนือระดับ เต็มที่ทุกไลฟ์สไตล์แบบ FIRST บริการฟิตเนส ณ โรงแรมและฟิตเนสคลับชั้นนำ รับสิทธิ์ใช้บริการฟิตเนสเพื่อสุขภาพได้ทุกวัน ไม่จำกัดเวลา ที่โรงแรมและฟิตเนสคลับชั้นนำในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดฟิตเนสในกรุงเทพฯ
 • บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์บริการสมาชิก SCB FIRST ให้บริการท่านโดยเฉพาะในฐานะลูกค้าของ SCB FIRST เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการเงินพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
วงเงินอนุมัติสูงสุด
บาท

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี
ฟรี
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย
เริ่มคำนวณดอกเบี้ยนับแต่วันที่ทำรายการเบิกถอนเงินสด
ค่าติดตามทวงถามหนี้
100 บาท / ครั้ง

การผ่อนชำระ

ผ่อนชำระขั้นต่ำ
10% ของยอดเงินคงค้าง

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย  มีเงินฝากหรือเงินลงทุนเฉลี่ย  10,000,000  บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ  มีเงินฝากหรือเงินลงทุนเฉลี่ย  10,000,000  บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ และดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคารฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือนสำหรับ อาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (ฉบับจริง)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร
สำหรับเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • ทะเบียนการค้า หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของกิจการหรือของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้สมัคร